Cenovnik

Vakcine

Terapije

Dijagnostika

Hirurgija

Ostalo

*Navedene cene su podložne manjim korekcijama u zavisnosti od zatečenog stanja pacijenta, kao i medikamenata koji se koriste u terapiji.